דף פנימי 1

סיעוד

תביעת סיעוד הנה תביעה נגד חברת ביטוח על פי פוליסת סיעוד, כאשר התנאי הבסיסי לתביעה הוא שלמבוטח אין את היכולת לבצע מספר פעולות יום יומיות בסיסיות, או שהוא סובל ממצב בריאותי ותפקוד ירודים עקב "תשישות נפש"

דף פנימי 1

אובדן כושר עבודה

תביעת אובדן כושר עבודה הנה תביעה נגד חברת ביטוח אשר ביטחה את המבוטח בפוליסה במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי עבור "אובדן כושר עבודה", כהגדרתו בפוליסה, ואשר מזכה בגמלה חודשית בסכום המבוטח עליו הוסכם מראש.

דף פנימי 1

פנסיית נכות

תביעת פנסיית נכות הנה תביעה נגד קרן הפנסיה בה היה מבוטח העמית בשל אובדן כושר עבודה, מלא או חלקי, ממנו הוא סובל עקב מחלה או תאונה ונועדה להבטיח תשלום חודשי קבוע, בהתאם להגדרות תקנון הקרן.

דף פנימי 1

תביעת נכות מתאונה

תביעת נכות מתאונה הנה תביעה נגד חברת ביטוח במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי לנכות צמיתה, מלאה או חלקית, שנגרמה עקב תאונה, ואשר בהתרחשותה קמה זכאות לקבלת פיצוי חד פעמי, כפי שהוגדר והוסכם מראש.

דף פנימי 1

תביעת ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין מבוטח לחברת ביטוח, המהווה חלופה עבור שכירים לביטוח הפנסיוני, והמשלב חסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, כאשר למבוטח ניתנת האפשרות להוסיף כיסויים נוספים כגון מחלות קשות ונכות מתאונה.

דף פנימי 1

תביעת ביטוח חיים וביטוח משכנתא

תביעת ביטוח חיים הנה תביעה נגד חברת ביטוח על פי פוליסה שנרכשה על ידי מבוטח בעודו בחיים, ואשר נועדה למתן תשלום חד פעמי ולהבטחת הביטחון הכלכלי של מי שבחר המבוטח לאחר פטירתו

דף פנימי 1

מחלה קשה

תביעת מחלה קשה הנה תביעה נגד חברת ביטוח במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי למחלות קשות וארועים טראומטיים ספציפיים, ואשר בהתרחשותם קמה זכאות לקבלת פיצוי חד פעמי כפי שהוגדר והוסכם מראש.

דף פנימי 1

תאונות אישיות

תביעת תאונות אישית הנה תביעה נגד חברת ביטוח על פי פוליסת ביטוח במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי לתוצאה אפשרית של ארוע תאונתי, ואשר בהתרחשותה קמה הזכאות לקבלת פיצוי חד פעמי כפי שהוגדר והוסכם מראש.

דף פנימי 1

תאונות תלמידים

מי שרשום במוסד חינוכי ולומד בו בפועל והיה מעורב בתאונה אשר בעקבותיה נפטר או נותרה לו נכות כתוצאה מתאונה, נעדר מהמוסד הלימודי עקב התאונה, נגרמו לו הוצאות רפואיות ו/או הוא נדרש לתשלום הוצאות חילוץ – זכאי לתבוע את חברת הביטוח.

דף פנימי 1

תאונות ספורטאים

ביטוח תאונות אישיות לספורטאים לרוב יכלול מספר כיסויים יעודים לספורטאי כגון: נכות צמיתה מתאונה, פיצוי יומי בגין אשפוז, עלות פינוי לבית חולים, מוות מתאונה, פיצוי שבועי בשל אובדן כושר כתוצאה מתאונה, טיפול שיניים כתוצאה מתאונה ועוד.

דף פנימי 1

ביטוח בריאות

תביעת פוליסת בריאות הנה תביעה נגד חברת ביטוח על פי חוזה/פוליסת ביטוח במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות ועוד.

דף פנימי 1

ביטוח ניתוחים, תרופות והשתלות

חברות הביטוח בישראל מציעות מגוון גדול מאד של תכניות ביטוח הכוללות ניתוחים, תרופות והשתלות והן שונות באופן מהותי אחת מהשניה וכוללות כיסויים והגדרות שונות, לכן יש לבדוק כול מקרה לגופו.

דף פנימי 1

ביטוח נסיעות לחו"ל

תביעה זו הנה תביעה נגד חברת ביטוח על פי פוליסת ביטוח אשר נרכשה בטרם הנסיעה לחו"ל, כאשר בדרך כלל במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי מוגדר מראש לבעיות בריאות, אירועים רפואיים בחו"ל ולמקרה של אובדן או נזק למטען של הנוסעים לחו"ל.