תביעת פוליסת מקיף

פוליסה פרטית אותה יכול לרכוש מבוטח אשר מעוניין בכך. הפוליסה הכפופה לתנאי הפוליסה התקנית הקובעת מינימום כיסוי לאירועים כגון: אש, התפוצצות, תאונה, גניבה, נזק שנגרם תוך ניסיון גניבת הרכב ועוד, ובנוסף ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

תביעת נזקי רכב ורכוש

תביעת נזקי רכב רכוש הנה תביעת נזיקין נגד הבעלים או הנהג של רכב אחר אשר הסב נזקים לרכבנו. במידה ורכב שבבעלותך ניזוק על ידי רכבו של אחר/צד ג' או אז קמה הזכאות להגשת תביעת נזיקין, בגובה הנזקים שנגרמו לרכב וההפסדים שנגרמו לבעליו.

https://www.law-tavor.co.il/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91/

תביעת שריפה, הצפה, פריצה

תביעה בשל שריפה, הצפה או פריצה היא תביעת ביטוח נגד החברה אשר ביטחה את הבית או העסק במועד קרות הארוע, בהתאם לתנאים והחריגים המפורטים בפוליסה, ומאפשרת קבלת פיצוי בשווי הנזקים שנגרמו.

תביעת ביטוח דירה ועסק

פוליסת ביטוח זו הנה פוליסה שנועדה להעניק כיסוי ביטוחי לרכוש ומתן החזר כספי בשלושה מקרים עיקריים: נזקים שיגרמו למבנה המבוטח, נזקים שיגרמו לתכולת המבנה המבוטח ובפיצוי לנזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו.

תביעת גניבת רכב

תביעת גניבת רכב היא תביעת ביטוח נגד החברה אשר ביטחה את הרכב במועד קרות הגניבה, בפוליסת מקיף, בהתאם לתנאים והחריגים המפורטים בפוליסה. אז קמה הזכאות להגשת תביעה נגד חברת הביטוח ולדרוש פיצוי בשווי הרכב.

תביעת צד שלישי

במידה והאדם עצמו או רכוש שבבעלותו (כגון: רכב, גדר, חנות וכיוצ"ב) ניזוקו באחריותו ו/או באשמתו של אחר/צד ג' או אז קמה הזכות להגיש נגדו תביעת נזיקין ולדרוש פיצויים על הנזקים שגרם.

תביעת פוליסת עבודות קבלניות

על פי רוב פוליסות עבודות קבלניות מכסות שלושה דברים בסיסיים: את הפרויקט: נזק למבנים, לציוד הבניה, לרכוש אחר ולאתר עצמו, אחריות כלפי צד שלישי.

תביעת סחורה בהעברה

ביטוח סחורה בהעברה הנו ביטוח אשר נועד לתת כיסוי ביטוחי לסחורה/רכוש המועברים בכלי רכב, מרגע העמסתו ועד הגעתו ליעד, למקרה של אבדן או נזק תאונתי בשטח טריטוריאלי ספציפי המוגדר בפוליסה.

תביעת אחריות מקצועית

תביעת אחריות מקצועית הנה תביעת נזיקין נגד בעל מקצוע חופשי (עורך דין, רואה חשבון, יועץ מס, מהנדס, אופטומטריסט וכיוצ"ב) אשר הפר חובה מקצועית, התרשל או הפר חובה שבחוק במסגרת השירות המקצועי שנתן.

תביעה נגד סוכן ביטוח

תביעת סוכן ביטוח הנה תביעת אחריות מקצועית נגד סוכן אשר הפר את חובותיו, את חובת הנאמנות, התרשל או הפר חובה שבחוק במסגרת השירות המקצועי שנתן.
אם כתוצאה מכך נגרמו נזקים או אז קמה הזכות להגיש תביעה כספית.

טיפול בסכסוכים כספיים עם חברות ביטוח

"מערכת היחסים" של מבוטח עם חברת ביטוח הנה מערכת יחסית חוזית הטומנת בחובה התנהלות כספית ענפה, כאשר על פי רוב, צד אחד ליחסים הנו גוף כלכלי ענק ועשיר אל מול מבוטח פרטי או עסקי.