דף פנימי 1

תביעת תאונת דרכים

תביעת תאונת דרכים הנה תביעת נזיקין, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בשל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים והמוגשת, ככלל, נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בביטוח חובה.

דף פנימי 1

תביעת תאונת עבודה

תביעת נזיקין נגד המעסיק ונגד חברת הביטוח שביטחה אותו ב"חבות מעסיקים", בגין נזקי גוף שנגרמו לעובד במהלך ועקב עבודתו. בשל רשלנות או הפרת חוק, במהלך עבודתו או עקב עבודתו.

דף פנימי 1

תביעת תאונת תלמידים

תביעת תאונות תלמידים היא תביעה נגד חברת ביטוח על פי פוליסת תאונות אישיות אותה מחויב, על פי חוק חינוך חובה, כל מוסד חינוכי לרכוש עבור כול התלמידים הרשומים במוסד מגיל 5 ועד גיל 45.

דף פנימי 1

תביעה נגד מעסיקים, קבלנים ומוסדות

תביעת נזיקין נגד מעסיק, קבלן או מוסד בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לאדם, עובד או עובר אורח, כתוצאה מרשלנות או הפרת החוק על ידי הנ"ל.

דף פנימי 1

תביעת מוצרים פגומים

תביעת פיצויים נגד היצרן ו/או היבואן אשר יצרו ו/או יבאו את המוצר הפגום אשר גרם למוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני. אזי קמה זכות תביעה נגד היצרן, כהגדרתו בחוק האחריות למוצרים פגומים.

דף פנימי 1

תביעת תקיפת כלב

תביעת נזיקין המוגשת על ידי מי שהותקף על ידי כלב וסבל עקב כך נזקי גוף. כל מי שנגרמו לו נזקי גוף עקב תקיפת כלב זכאי להגיש תביעה נגד הבעלים של הכלב או המחזיק בו ולקבל פיצויים כפי שנגרמו.

דף פנימי 1

פיצוי בשל תקיפה

יעלה בקרוב