תביעות ביטוח לאומי

תאונת עבודה

תביעת הכרה בתאונת עבודה בביטוח הלאומי הנה תביעה של עובד בשל תאונה שארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו לרבות בדרך לעבודה וממנה או בשל מחלה שחלה בה עקב עבודתו. אז קמה לו הזכאות להגשת תביעה לביטוח הלאומי/

תביעות ביטוח לאומי

נכות כללית

תביעת נכות כללית הנה תביעה לקבלת קצבה חודשית מהמוסד לביטוח הלאומי.
מי שסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי עקב מחלה, תאונה או מלידה ואין לו כושר להשתכר או שכושרו להשתכר ירד ב-50% לפחות, יכול להגיש תביעת נכות כללית.

תביעת ביטוח לאומי

מחלת מקצוע

תביעת מחלת מקצוע הנה תביעה להכרה במחלה שחלה בה העובד עקב עבודתו או עיסוקו, בהיותו חשוף לגורמים או תנאים מזיקים, כאשר לאחר ההכרה במחלה כמחלת מקצוע יהיה זכאי לקבל מענק או קצבה חודשית מהמוסד לביטוח הלאומי.

תביעה נגד ביטוח לאומי

ארוע חריג כתאונת עבודה

"תביעת הכרה" הנה תביעה המוגשת נגד המוסד לביטוח הלאומי, לאחר שפניה בעקבות ארוע בעבודה נדחתה על ידו בטענה, כי לא ארע או שאינו קשור לעבודה או לתנאי העבודה.

דף פנימי 1

ייצוג בוועדות הביטוח הלאומי

לאור הקשיים הרבים שמערימים המוסד לביטוח לאומי והפועלים מטעמו, בדרך לקבלת הזכויות, קמו להם "יועצים", חברות ייעוץ ועוד גופים כאלה ואחרים המסייעים לנפגע הנזקק בניהול ההליכים הפרוצדורליים מול המוסד לביטוח לאומי.

דף פנימי 1

מענק וגמלת נכות

יעלה בקרוב

דף פנימי 1

ערר על ועדה מדרג ראשון

ערר הנו למעשה הליך השגה המוגש על החלטת הוועדה מדרג ראשון של המוסד לביטוח לאומי, כאשר לאחר הגשת הערר מועבר הדיון בתיקו של הנכה לדיון בוועדת העררים, אשר רשאית לדון בכל נושא בו תמצא לנכון לדון.

דף פנימי 1

ערעור לבית הדין לעבודה

ערעור לבית הדין לעבודה הנו הליך השגה נוסף המוגש על וועדות העררים של המוסד לביטוח לאומי לאחר שזו לא קיבלה את הנימוקים או התעלמה מהטענות שהובאו בפניה, כאשר על פי החוק הערעור יוגש רק על פגמים משפטיים בעבודת הוועדה.

דף פנימי 1

בקשה להחמרת מצב

יעלה בקרוב

דף פנימי 1

נכה נזקק

מי שנפגע בעבודה ונקבעה לו על ידי וועדה של הביטוח הלאומי דרגת נכות זמנית והוא אינו יכול לחזור למעגל העבודה בשל אותה נכות, זכאי להגיש תביעה להכיר בו כנכה נזקק ולקבל תגמולים נוספים למשך תקופה של עד 4 חודשים.

דף פנימי 1

תביעת סיעוד לביטוח הלאומי

מי שזקוק במידה רבה לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או הוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו, זכאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

דף פנימי 1

ניידות

במסגרת התביעה נדרשות הטבות כספיות המוענקות למי שסובל מליקויים ברגליים המגבילים אותו בניידות.רק וככל שהתובע ימצא על ידי הוועדה כסובל מ 40% מוגבלות בניידות והוא בעל רשיון נהיגה בתוקף או 60% כאשר אין בידו רשיון.

דף פנימי 1

קצבה מיוחדת

כל עובד שנפגע בעבודתו והמוסד לביטוח הלאומי הכיר בתאונה או במחלה, כתאונת עבודה ונקבעה לו נכות של 75% או נכות של 65% רפואית בגין פגיעה ברגליים, רשאי להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולדרוש תשלום מענק מיוחד ו/או קצבה מיוחדת.

דף פנימי 1

פטור ממס הכנסה לנכה

תביעה לפטור ממס לנכה הנה תביעה המוגשת לרשות המיסים במסגרת מתבקש פטור מתשלום מס הכנסה.מי שהנו עיוור או נכה בשעור 100% או נכה בשעור 90% מנכות מפגיעות באיברים לפי חישוב זכאי לתבוע ולדרוש פטור מתשלום מס הכנסה.

דף פנימי 1

ילד נכה

תביעת "ילד נכה" הנה תביעה המוגשת לביטוח הלאומי במסגרתה נדרשת גמלה כספית אשר נועדה להקל על גידולו של הילד ולאפשר לו ככל הניתן לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה.

דף פנימי 1

פוליו - שיתוק ילדים

כל תושב ישראל שחלה במחלת הפוליו בישראל או חלה במחלה לפני קום המדינה בגבולות ישראל או חלה מחוץ לישראל, ועבר ניתוח בישראל בשל המחלה עד 1.1.1970, רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי ולדרוש את זכויותיו.

דף פנימי 1

תביעת היוון

עובד אשר הוכר במוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, ונקבעה עבורו קצבת נכות צמיתה (יציבה) בשיעור של 20% ומעלה, יכול לקבל מקדמה על חשבונה של קצבת הנכות, או לבחור לקבל מענק חד פעמי באופן מלא או חלקי, במקום קצבת הנכות.

דף פנימי 1

תביעת סכרת

מחלת הסוכרת גורמת למספר בעיות שכיחות כגון התקף לב, טרשת עורקים, "רגל סוכרתית" ועוד. אדם שהוכר ע"י רופא כחולה בסכרת יכול להגיש למוסד לביטוח הלאומי תביעה להכרה בנכות במסגרתה תבחן זכאותו לקצבת נכות כללית.